top of page

【CASIO 優惠】成功登記為CASIO網店新會員即可獲$200 即時購物優惠 (優惠至2022年2月15日)

此優惠適用於網站上的所有貨品, 呢個優惠由CASIO提供。

CASIO-feb2022-promo-banner

優惠 -【CASIO 優惠】- 新會員限定優惠

優惠詳情: 成功登記為CASIO網店新會員,輸入優惠碼,即可獲$200 即時購物優惠

優惠時間: 即日起至2022年2月15日

Code: NEWFEB

連結:https://shopcasio.jebsen.com/tc/membership.html (記得禁呢條LINK, 睇下有無野岩啦)

 

如果你見到個優惠過左期, 唔洗驚! 可以禁番下面Brand 個TAG, 睇番最新的優惠!

 

簡介

CASIO授權網上旗艦店,是CASIO授權的港澳地區Timepiece手錶產品的線上旗艦店,為香港及澳門地區的消費者提供最新最潮最獨特的CASIO 手錶產品及相關服務。 由CASIO香港及澳門代理商捷成消費品有限公司負責營運, 並提供質保售後等相關服務。

Tags:

AXA 海外升學樂保險

axa_oversea.gif

Bowtie 自願醫保

Bowtie.gif
bottom of page