【CASIO 優惠】購物滿$1,000即享$110折扣優惠 購物滿$2,000即享$220折扣優惠 (優惠至2021年11月30日)

此優惠適用於網站上的所有貨品, 呢個優惠由CASIO提供。

CASIO-nov2021-promo-banner

【CASIO 優惠】

優惠詳情:

1. 購物滿$1,000,輸入優惠碼,即享$110折扣優惠

2. 購物滿$2,000,輸入優惠碼,即享$220折扣優惠

優惠時間: 即日起至2021年11月30日

Code:

CAN110 ($110折扣)

CAN 220 ($220折扣)

連結:https://shopcasio.jebsen.com/tc/membership.html (記得禁呢條LINK, 睇下有無野岩啦)


T&C: 支援消費券: 接受支付寶香港、微信支付、Tap & Go付款方式

簡介

CASIO授權網上旗艦店,是CASIO授權的港澳地區Timepiece手錶產品的線上旗艦店,為香港及澳門地區的消費者提供最新最潮最獨特的CASIO 手錶產品及相關服務。 由CASIO香港及澳門代理商捷成消費品有限公司負責營運, 並提供質保售後等相關服務。

Tags:

AXA 海外升學樂保險

AXA.jpg

Bowtie 自願醫保

Bowtie.gif