【Trip.com 香港航空機票優惠】台北機票低至$1203 (優惠到18年8月24日)

優惠代碼適用於網站上的所有貨品, 呢個優惠由Trip.com提供。

tripcom-jul-promo

優惠 1 -【Trip.com 優惠】- 香港航空機票特價優惠

優惠詳情: 香港航空機票特價優惠 ,無論經濟定商務客艙都有優惠 優惠時間: 即日起至2018年824日

入住時間: 即日起至2018年12月19日 Code: 無CODE 既今次,直接入下面條URL就得 連結:https://hk.trip.com/sales/hx-airlines.html (記得禁呢條LINK, 睇下d 酒店係咪真係咁抵啦)

條款及細則:

1. 以上價格為促銷發佈時的確實價格,有可能按情況而有所變更。請參閱 Trip.com 以確認剩餘數量和價格,及查閱相關的條款細則 2. 航空公司將按銷售情況,保留調整價格及控制機位數量之權利。最終票價以航空公司的實際銷售價格作準。機位數量受制於航空公司 3. 優惠價格可能因突變、退款或審批狀況而有所變動。詳情請參閱已確認訂單內的條款細則 4. 部分日子的優惠機票可能已經售罄。如遇此情況,請選擇其他出發日期 5. 以上價錢包含稅項及附加費 6. Trip.com 保留最終之闡釋權

tripcom-jul-promo

優惠 2 -【Trip.com 優惠】- Trip.com PoinPLUS 賺取里數積分優惠

優惠詳情: PointPLUS預訂酒店,每 HK$22 可賺取 3「亞洲萬里通」里數 優惠時間: 即日起至2018年8月24日

入住時間: 即日起至2018年12月19日 Code: 無CODE 既今次,直接入下面條URL就得 連結:https://hk.trip.com/sales/points-plus/asia-miles.html (記得禁呢條LINK, 睇下d 酒店係咪真係咁抵啦)

條款及細則: 1. 活動平台:所有 Trip.com 網站及手機 App(版本6.0或以上) 2. 適用訂單:只適用於符合資格的酒店房型的已完成入住之訂單(如訂單發生拒付、取消、或沒有入住的情況,將不能賺取「亞洲萬里通」里數)。預訂酒店時,必須輸入「亞洲萬里通」會員號碼方可賺取里數。此會員號碼的登記姓名必須與入住客房1輸入的姓名一致 3. 賺取里數詳情:「亞洲萬里通」里數會於住宿完成後約6個星期內傳到您的帳戶。可賺取之里數為:HKD 22(或相等幣值) = 3里數(不含稅項及附加費)。由於匯率浮動關係,最終獲得之里數可能與顯示的里數數量略有差別 4. 已輸入優惠代碼的訂單如作出更改,將不能賺取里數或積分 5. 以上價格為促銷發佈時的確實價格,有可能按情況而有所變更。請參閱 hk.trip.com 以確認剩餘數量和價格,及查閱相關的條款細則 6. 您的個人資料可能會被收集及與相關合作夥伴分享,作有關累積里程及積分之用 7. 酒店的取消和預付政策會根據客房類型而有所不同。請於預訂時參考酒店訂房政策 8. Trip.com 保留最終之闡釋權

 

如果你見到個優惠過左期, 唔洗驚! 記得禁埋下面條link, 睇番最新Trip.com的優惠!

URL: https://www.tgifpost.com/tripcom-promo

AXA 海外升學樂保險

axa_oversea.gif

Bowtie 自願醫保

Bowtie.gif